Wijzigingen en extra voorlichtingen 2019

Wijzigingen en extra voorlichtingen:

De voorlichting van de opleiding CIOS van ROC Nova is verplaatst van 5 november naar 12 november.

De voorlichting van de opleiding sportkunde van Hogeschool Inholland is veplaatst van 5 november naar 12 november.

De voorlichtingen Economics en Business en Business Economics van de Universiteit Utrecht op 12 november gaan helaas niet door.